Customer Care program

Customer Care program

Customer Care program

Customer Care program

Customer Care program

Koupě oken a dveří je věcí důvěry

O to důležitější je přitom odborný prodejce, který Vás průběžně doprovází, podporuje, podá uspokojivý výkon a vy tak budete nadšeni. A to nejen pro vlastní produkt, ale především pro související služby.

Abyste byli zaručeně nadšeni službami našeho partnera – od osobního kontaktu, vlídnosti, odborného poradenství až po čistou montáž a mimořádné řešení Vašich individuálních přání a mnohem více, existuje takzvaný Internorm Customer Care program. Všichni odborní prodejci, kteří splňují tento program, jsou takovými partnery, na kterých staví evropská špička značkových oken – jsou to First Window partneři.

Poznáte je nejen reprezentací značky Internorm ve Vašem okolí, ale především jejich mimořádnou péčí o Vás. First Windows partneři splňují totiž 10 Customer Care standardů, dle kterých jsou také nezávislým institutem pravidelně certifikováni.

Kromě toho se tito First Window partneři pravidelně účastní speciálních školení na téma „Customer Care“.

Pouze tak můžeme společně s těmito top-kvalifikovanými partnery zaručit vysokou úroveň služeb.

VÁŠ FIRST WINDOW PARTNER GARANTUJE VÍCE!

Spokojenost a nadšení

Customer Care pro nás znamená, že vy jako zákazník získáváte zajištěný příslib služeb dle 10 definovaných Internorm standardů a ten můžete také požadovat. Můžete vycházet z toho, že každý First Windows partner se díky jedinečnému Internorm Customer Care programu _ s nejvyšším osobním nasazením snaží dodržet tyto standardy tak, aby jste byli nejen spokojeni, ale i nadšeni.

Zájem o Váš názor

Proto se také již first window partner vyjádřil, že Internormem pověřený, nezávislý institut pro výzkum trhu, telefonicky kontaktuje každého z jeho privátních zákazníků a tím také Vás po koupi a montáži produktů internorm. Sdělte institutu Váš názor, jak jste spokojeni s plněním standardů a příslibu služeb! Pouze díky Vašim zkušenostem se můžeme neustále zlepšovat a dále vyvíjet. Samozřejmě může toto dotazování probíhat také anonymně.

Inovace a odlišení

Pro nás platí nejen inovace produktů, ale i služeb pro Vás. Neboť nevídaně v okenní branži VámFirst Windows partnerem budou přislíbeny nejen jednoznačné, kontrolovatelné a trvale dobré výkony, ale budou Vám skutečně garantovány.

Podpora péče

Odborným poradenstvím, přehlednou a s Vámi projednanou nabídkou, čistou a rychlou montáží, okamžitou podporou v případě všech Vašich požadavků a ještě dalšími službami Vám First Windows partner usnadní rozhodování při volbě oken.

Více odbornosti a profesionality

Výkony First Window partnera jsou nepřetržitě přezkušovány. Účastní se pravidelně speciálních školení na téma „Customer Care“ a zavazuje se ke zcela výjimečné péči o zákazníka – pouze tak získá jako špičkově kvalifikovaný partner certifikát „First Windows partner“.

 

JSME SPOKOJENI TEPRVE TEHDY,

KDYŽ VY JSTE NADŠENI. 

 

10 Customer Care-standardů Internorm

  1. Postaráme se o to, abyste se s námi mohli vždy pohodlně spojit a sjednáme s Vámi

     takový termín konzultace, který Vám bude vyhovovat.

  1. V příjemném prostředí naší vzorkovny získáte dobrý přehled o výrobcích.
  2. Vážíme si Vás jako zákazníka, chováme se vždy přátelsky a vstřícně a reagujeme

     na Vaše individuální potřeby.

  1. Kompetentní poradenství zahrnující všechny naše výrobky i služby Vám usnadní

     rozhodnutí. Kromě toho nabízíme užitečné příslušenství.

  1. Nabídka Vám bude předána včas a bude přesně odpovídat dohodnutým ujednáním.
  2. Nabídku vytvoříme přehledně a projednáme ji s Vámi, abychom mohli zodpovědět

     Vaše případné dotazy.

  1. Objednané výrobky dodáme ve sjednaném termínu a v bezvadném stavu

     a odborně je osadíme.

  1. Veškeré práce budou prováděny šetrným způsobem, čistě a řádně spolehlivým

     a kompetentním montážním týmem.

  1. V přiměřené době po montáži se s Vámi spojíme, abychom se ujistili, že jste nadšeni.
  2. Na Vaše dotazy a žádosti reagujeme neprodleně a takovým způsobem, abychom Vám pomohli.