Dvoukřídlé dveře

Dvoukřídlé dveře

Dvoukřídlé dveře

Dvoukřídlé dveře

VARIANTA I - SYMETRICKÉ PROVEDENÍ.


Aktivní* a pasivní** křídlo je stejné šířky.

A) Dveře velikosti 125, 145, 165, 185/197 (např. 185(90+90)).

B) Dveře jiné velikosti než 125, 145, 165, 185/197 ( např. 155(75+75)).

symetrické dvoukřídlé dveře

VARIANTA II - ASYMETRICKÉ PROVEDENÍ.


A) Dveře velikosti 125, 145, 165, 185/197 - kombinace dveří standardní šířky (např. 145 (80+60)).

B) Dveře velikosti 125, 145, 165, 185/197 - kombinace dveří standardní a atypické šířky (např. 125 (80+40)).

C) Dveře jiné velikosti než 125, 145, 165, 185/197 - kombinace dveří standardní a atypické šířky (např. 130 (80+45)).

D) Dveře jiné velikosti než 125, 145, 165, 185/197 - kombinace dveří atypické šířky (např. 155 (85+65)).

E) Dveře jiné velikosti než 125, 145, 165, 185/197 - kombinace dveří standardní šířky (např. 135 (70+60)).

asymetrické dvoukřídlé dveře

* AKTIVNÍ KŘÍDLO = dveře opatřené zámkem a klikou

**PASIVNÍ KŘÍDLO = dveře opatřené protiplechem zámku a zástrčemi

POZOR: jako dvoukřídlé dveře nelze řešit: BRAGA model 12 a 42, BELAS, COIMBRA, LOUSADA model 10 a 12, MADEIRA