Fix-o-round

Technologie celoobvodového fixace okenního rámu s tabulí skla pro lepší stabilitu, tepelnou a zvukovou izolaci.

Naprosto promyšlená inovace

Mnohé okenní tabule jsou s rámem spojeny pouze v několika bodech. pro celoobvodovou fixaci existuje u Internormu technologie FIX-O-ROUND - a to sériově.

Tento inovovaný postup označujeme jako technologii FIX-O-ROUND. Výhoda této technologie spočívá v celoobvodovém spojení okenního rámu s tabulí skla. Tímto se podstatně vylepší stabilita, tepelná a zvuková izolace, bezpečnost proti vloupání a funkceschopnost okna po celou dobu životnosti. Speciálně vyvinuté lepidlo garantuje na jedné straně pevné spojení mezi sklem a rámem, na straně druhé umožňuje snadnou výměnu okenní tabule.

 

Lepší tepelná izolace

  • Díky celoobvodovému lepení a tím dosažené lepší stabilitě bylo možno zcela vypustit běžně používaný vyztužovací ocelový profil, který působil vždy negativně na tepelnou izolaci.

 

Lepší protihluková ochrana

  • Nasazení FIX-O-ROUND Technology umožňuje pevné přitisknutí skla na rám křídla, a to bez jakýchkoliv mezer. Okna díky tomu nabízejí ještě lepší ochranu před venkovním hlukem.

 

Více jistoty při pokusu o vloupání

  • Zlodějíčci to mají nyní u Internorm oken opět těžší. Neboť sklo je díky FIX-O-ROUND Technology celoobvodově spojeno s rámem křídla. Vyjmutí skla je pak téměř nemožné..

 

Více stability a funkční jistoty

  • U oken s FIX-O-ROUND Technology tvoří sklo a rám jeden celek, který je po celou dobu životnosti garantem pro maximální stabilitu
    a funkčnost.