Montáž

Montáž oken

Záleží na řádně provedené montáži!

Správná montáž oken a dveří je předpokladem pro řádné fungování a dlouhodobou použitelnost.

Také tepelná izolace a těsnost hrají ve výstavbě domu a při rekonstrukci hlavní roli. Zejména v oblasti připojení ke zdivu může docházet k nadměrným tepelným ztrátám. Praxe ukazuje, že se v tomto místě mohou tvořit kondenzát a plísně. Pamatujte proto na správné připojení - to závisí na správné montáži.

Nechte okna a dveře osadit vyškoleným personálem, jako je Váš Internorm [1st] window partner. Garantuje Vám montáž dle stavu techniky, a tedy shodu s právními normami, předpisy zohlednění stavěbně-fyzikálních principů, které jsou při montáži potřebné.

Nejlepší výrobky - stejně dobré jako jeJICH MONTÁŽ

Profesionální montáž Vám zaručí:

 • ochranu proti vniknutí deště a větru dovnitř
 • vynikající tepelnou a zvukovou izolaci
 • bez kondenzace v připojovací spáře
 • dlouhodobou funkci a použitelnost

Na co se musí dbát při montáži:

Fensterschitt: Worauf müssen Sie bei der Montage Acht geben (Grafik)
 1. Na co se musí dbát při montáži: připojovací spára musí být zevnitř po celém ob-vodu trvale vzduchotěsně uzavřena. Vlhký a teplý vzduch místnosti se tak nedostane do spáry, kde by se ochladil a přispěl k tvorbě kondenzátu a plísní.
 2. Tepelná izolace/zvuková izolace: středovou rovinu připojovací spáry je nutné dokonale vyplnit izolačním materiálem. Tato rovina přejímá tepel-nou a zvukovou izolaci, nikoliv však utěsnění proti větru a vlhkosti.
 3. Teplota vnějšího vzduchu, déšť, vítr apod: připojovací spára musí být zvenku trvale a po celém obvodu utěsněna proti větru a nárazovému dešti. Tyto požadavky platí nejen pro okna, ale  i pro připojení vnějšího parapetu.
 4. Vlastní hmotnost okna: přenos zatížení se provádí přes nosné podložky, upevnění okenního rámu pomocí hmoždinek nebo zední kotvou (hřebíky neodpovídají technologickému postupu). Rozteče upevňovacích prvků závisejí na materiálu rámu.
 5. Pohyby rámových profilů/stavbou podmíněné pohyby: deformace dané ze zatížení větrem, užitného zatížení a délkové změny podmíněné teplotou se zachycují mechanickým upevněním a distančními podložkami. Stavbou konstrukčně podmíněné průhyby (speciálně u velkých otvorů) je nutné řešit v projektu – prvky nesmějí přenášet síly z konstrukcí.
Modellbeispiel Abdichtung innen (Grafik)

VNITŘNÍ UZÁVĚR - interiérová část je tvořena vzduchotěsnicí a parotěsnicí zábranou, která zajišťuje neprůvzdušnost celého detailu a co možná nejvíce zabraňuje vnikání vzdušné vlhkosti do připojovací spáry. Vhodné jsou těsnící fólie, testovaný trvale pružný tmel, jako je např. silikon.
(Viz. modelový příklad)

Modellbeispiel mittlere Abdichtung

STŘEDOVÁ ČÁST - tepelně izolační výplň mezi rámem okna a zdivem musí být zcela vyplněna tepelně izolačním materiálem a je nezbytné ji chránit proti vodě a kondenzaci vodní páry. To zaručuje potřebnou tepelnou a zvukovou izolaci.
(Viz modelový příklad)

Modellbeispiel Abdichtung aussen (Grafik)

VNĚJŠÍ UZÁVĚR - vnější část musí být těsná proti hnanému dešti a větru. Je tvořena vodotěsnou zábranou, která zamezí zatékání vody, ale zároveň se musí jednat o materál paropropustný, aby umožnil únik případné vzdušné vlhkosti, která vnikne do připojovací spáry difuzí.
(Viz modelový příklad)

Důsledky montáže, která nebyla provedena v souladu s uznávanými pravidly

Chybná montáž okna vede nejen ke zvýšení tepelných ztrát, ale mohou vznikat značná poškození v důsledku vlhkosti, projevy průvanu a snížení zvukové izolace. Tím může na stavbách docházet k jejich poškozením.

Tato poškození vznikají, pokud je okno pouze zaomítnuté do zdi a nebylo v připojovací spáře provedeno utěsnění. Teplý a vlhký vzduch se hromadí ve spáře mezi oknem a zdivem, vzduch se v ní ochladí a začne se tvořit kondenzát. Dříve nebo později se je vznik plísní nevyhnutelný.

Profesionální montáž dle stavu techniky

Modellbeispiel kurze Aluschale Altbau (Grafik)

Každé okno se má zabudovat "dle stav techniky" (Ö-Norm B5320, DIN 4108-7 a VOB část C, § 5 odst. EnEV 1/trvale vzduchotěsný - vždy dle posledního platného vydání).

To znamená, že je nutné dodržovat pravidla, která jsou uznávaná jak v praxi, tak platná v  teorii. Kromě zákonných předpisů pro úsporu energie je nutné dodržovat opatření pro tepelnou, zvukovou ochranu a ochranu proti vlhkosti.

Modelová situace pro lepší izolaci a snížení tepelného mostu

Zkrácený hliník pro snížení tepelného mostu a zvýšení ochrany proti přívalovému dešti.

Montáž do novostavby

Modellbeispiel Innere Abdichtung Neubau (Grafik)

Modelová situace pro novostavbu

Vnitřní utěsnění s fólií

 1. tepelná popř. zvuková izolace
 2. vně těsnicí fólie, paropropustnější než vnitřní (těsnicí proti větru a dešti)
 3. vně začišťovací lišta nebo expanzní těsnicí páska, paropropustnější než vnitřní (těsní proti větru a dešti)
 4. zevnitř těsnící fólie (vzduchotěsné)

Vždy dle stavební situace se mohou použít i jiné vhodné materiály (trvale elastické těsnivo, speciální vnitřní začišťovací lišta apod.).

Tipy a upozornění k vnitřnímu prostředí

Také pokud je okno zabudováno správně dle stavu techniky, může docházet k tvorbě kondenzátu. To je přirozený fyzikální jev.

Jak vzniká kondenzát – kondenzační voda?
Kondenzát se tvoří, pokud vlhký, teplý vzduch se dostane do styku se studeným povrchem. Teplý vzduch může vázat více vody než vzduch studený. Ochladí-li se pak teplý vzduch (např. na okenní tabuli), vysráží se přebytečný podíl vody ze vzdu-chu jako zkondenzovaná voda.

Jak lze omezit/zabránit tvorbě kondenzátu na  tabulích skla?
Optimální tepelná izolace díky těsným spárám, izolačním zasklením a izolačním vrstvám hraje dnes velkou roli. Teplý, vlhký vzduch tak zůstává v místnosti. Z tohoto důvodů se Vy sami musíte postarat o regulaci vlhkosti vzduchu v obytných místnostech – dostatečným větráním a správnou teplotou v místnosti. Optimální je přitom teplota cca 20° C při relativní vlhkosti vzduchu 50 %, která by měla převládat nejen v místnostech, ale i v okenním ostění. Čím níže teplota v ostění klesne a/ nebo  vlhkost stoupne, tím spíš se tvoří kondenzační voda.

Jak správně větrat?
Otvírejte okna dokořán na pět minut několikrát denně. Vytvoříte přitom průvan, takže vlhký vzduch v místnosti bude vyměněn za suchý vzduch zvenku. Teplota v místnosti sice na několik minut poklesne, ale akumulátory tepla jako jsou zdi, stropy, podlahy nebo nábytek se však za tuto dobu ochladí pouze minimálně. Čerstvý vzduch se opět rychle ohřeje  a ztráta energie je minimální.Kromě řádné montáže má velký význam rovněž péče a údržba oken Internorm.

 

Kromě řádné montáže má velký význam rovněž Péče a údržba kvalitních oken Internorm.