Na čem u oken záleží

Na čem u oken záleží

Uspořádání oken dle světových stran

Aby bylo možné ideálně využít slunce, orientujte Vaše okna převážně na jih, západ nebo východ. Velké plochy skel na jih tvoří dobrou energetickou bilanci a skýtají světlo a život ve Vašich prostorách. Aby se zabránilo přehrátí místností, měli byste již při navrhování zohlednit osazení protisluneční ochrany. Navíc mohou být integrovány systémy sítí proti hmyzu.

Tepelná izolace

V domě se okny vytrácí cca 25% energie. Tepelná izolace je tudíž obzvláště důležitá. Závisí na materiálu rámů, na těsnosti a zasklení. Parametrem pro izolační vlastnost okna je hodnota U. Čím je hodnota U menší, tím lepší je izolační vlastnost okna.

Zvuková izolace

Hluk je nepříjemný a může při odpovídající intenzitě a trvání negativně působit na lidský organismus. proto byste měli dbát na správné zasklení, materiál rámu a těsnost. Zvuková izolace okna se uvádí v decibelech (dB). Čím je hodnota dB vyšší, tím lepší je izolační vlastnost okna.

Těsnost

Okna jsou důležitou součástí vnější zdi a musejí odolávat nárazovému dešti a zatížení větrem. Důležitá je přitom těsnost okna popř. vzduchová průvzdušnost. Tato je udávána koeficientem propustnosti spár (hodnota a). Čím je hodnota a menší, tím větší je těsnost okna.

Bezpečnost proti vloupání

Pouze v deseti vteřinách může zkušený zloděj vypáčit okenní křídlo. Aby se tak nestalo, nabízí Vám Internorm již ve standardu dobrou základní bezpečnost. Pro dodatečnou bezpečnost Vám Internorm nabízí provedení v tříde odolnosti WK1 a WK2 s pojistkou proti vysazení, speciální uzavíraci kusy, body uzávorování atd. Technologií FIX-O-ROUND je skleněná tabule po celém obvodě fixovaná s rámem křídla. Vypáčení tabule skla je tudíž téměř nemožné.

Úspora energie

Správná okna Vám mohou značně pomoci při úspoře energie. Internorm Vám nabízí tudíž nejlepší okna v propracované technice a optimální tepelnou a zvukovou izolaci. S odpovídajícím zasklením můžete navíc dosáhnout parametrů standardu nízkoenergetických a pasivních domů. Tím uspoříte náklady na vytápění a zlepšíte kvalitu bydlení.

Osazení/montáž

Odborná montáž oken a dveří je předpokladem pro jejich bezchybnou funkci a trvalou užitnou schopnost. Právě v místě styku okna a zdiva může docházet k tepelným ztrátám a následkem je tvorba kondenzátu a vznik plísní. Proto by montáž měla být provedena pouze proškoleným personálem jako Váš odborný prodejce Internorm. Zaručuje Vám montáž technologicky správnou a tím i dodržení norem - např. montáž dle RAL - a tím zohlednění stavebně fyzikálních zásad.

Správné větrání

Okna Internorm se prokazují velmi dobrou tepelnou izolací a vysokou těsností. To zamezí nepříjemnému průvanu, šetří energii na vytápění a izoluje od rušivého hluku. Proto byste však měli i cíleně větrat. Doporučejeme Vám během dne vícekrát provádět 5-ti minutová nárazová větrání. Teplota vzduchu v místnostech sice klesne na pár minut, ale "zásobníky tepla" - zdi, stropy a podlahy se neochladí. Čerstvý vzduch se opět velmi rychle ohřeje a energetická ztráta je přitom minimální.